Công ty Cổ phần ĐẦU TƯ XÂY LẮP QUẢNG NAM

Địa chỉ: Đường Trần Đại Nghĩa nối dài, Điện Ngọc, Điện bàn, Quảng Nam

Điện thoại: (05103) 945555 - 945 888 - FAX: (05103) 945679 -  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.xaylapquangnam.com.vn