IMAGEĐi nhiều lần từ bán đảo Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) đến Cửa Đại (TP.Hội An), người viết cũng đã suy nghĩ về ý nghĩa của con đường dài 30km và một cung biển vừa đẹp vừa giàu có về những giá trị nhân văn - lịch sử này... Từ một con đường Ở Việt Nam, chắc chắn không có con đường nào lạ lùng như vậy:

Trước khi bắt tay vào làm từ điển phương ngữ cho một khu vực, một tỉnh nào đó, thiết nghĩ ta phải thấy được ở những nét chung nhất về đặc điểm, về vị thế của nó trong tiếng Việt. Nếu cách nhìn này đúng, tức là phù hợp với cả Ngôn ngữ học lịch sử, Ngôn ngữ học địa lý và Phương ngữ học, thì