Tên tiếng Việt
Tên tiếng Anh
Tên thương hiệu
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Website
Văn phòng Hà Nội
Điện thoại
Đường dây nóng
Văn phòng Đà Nẵng
Điện thoại
Vốn điều lệ

: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT VIỆT-HÀN
: VIET-HAN CORPORATION
: VHG
: Lô 04, 05 KCN Điện Nam-Điện Ngọc, Quảng Nam
: 84 5103 946 345         Fax: 84 5103 946 333
: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
: www.vhg.com.vn
: Phòng 1509 Tòa nhà Pacific Place 33 Phan Bội Châu, Tp Hà Nội
: 84 4 3736 7709           Fax: 84 4 3736 7392
: 091 676 9 575
: 54B Lâm Hoành,Q.Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng
: 84 5113 647 999         Fax: 84 5113 647 666